Õhksoojuspumba suuruse valimine

section 3 image 1

Õige pumba suuruse valimine arvestades maja tüübiga, köetava pindalaga.
Ja kas pump on mõeldud peakütteks või lisakütteks.

Hoone küttekoormuse määratlemine

Maksimaalse tunnise küttekoormuse Qh täpne arvestamine toimub Eestis kehtivate normide kohaselt.

Küttekoormust on võimalik ligikaudselt määrata köetava eluruumi
pindala A (m²) andmete alusel.

Välistemperatuur : -21C

Sisetemperatuur :+21C

Qh=A*q

Soojuskoormus (kW)=Köetava põrandapindala (m²) * Soojuskoormus (kW/m²)

q=0,03 kW/m² – passiivmaja

q=0,05 kW/m² – vastavalt soojusisolatsiooni eeskirjale 95 ja minimaalse
soojusisolatsiooni normile EnEv (Kõige enam levinud variant uute majade puhul Eestis)

q=0,08 kW/m² – normaalse soojusisolatsiooniga hoone (ehitised alates aastast 1980)

q=0,12 kW/m² – erilise soojusisolatsioonita vanade tellistest hoonete puhul.

Arvestused on soovituslikud ja neid ei tasu kasutada alusena hoonete soojuskoormuse täpsete arvutuste tegemisel.

Näide:

Eluruum 45m2, hästi soojustatud. Soojuspump läheb peakütteks.

Qh=A*q    q= keskmiselt soojustatud– 0,05-0,06 kW/m²

Qh=45*0,06=2,7 kW = 2700W   -välistemperatuur on -21C

Arctic CH-S12 FTXLA – nominaalne küttevõimsus tehnilise manuaali järgi on 3670W

Küttegraafiku järgi välistemperatuuriga -20C  jääb 40% nominaal võimsusest.

3600*0,40=1468W  – ja see on liiga vähe.

Arctic CH-S18 FTXLA – nominaalne küttevõimsus tehnilise manuaali järgi on 5300W

Küttevõimsus -20C järgi on 5300*0,4= 2120W

Arctic CH-S24 FTXLA – nominaalne küttevõimsus tehnilise manuaali järgi on 7250W

Küttevõimsus -20C järgi on 7250*0,4= 2950W

ICY CH-S09FTXTB2S-W – nominaalne küttevõimsus tehnilise manuaali järgi on 3000W

Küttegraafiku järgi välistemperatuuriga -20C  jääb 80% nominaal võimsusest.

3000*0,8=2400W 

Arctic CH-S12FTXTB2S-W– nominaalne küttevõimsus tehnilise manuaali järgi on 3650W

Küttevõimsus -20C järgi on 3650*0,8= 2920W

Arctic CH-S18FTXTB2S-W– nominaalne küttevõimsus tehnilise manuaali järgi on 5450W

Küttevõimsus -20C järgi on 5450*0,8= 4360W

«
»