Õhksoojuspumba kodune hooldus

arctic2 3

Õhksoojuspumba hooldamine ja puhastamine (Supreme mudeli põhjal)


HOIATUS!
■ Elektrilöögi vältimiseks lülitage enne õhukonditsioneeri puhastamist seade välja ja eraldage vooluvõrgust.
■ Elektrilöögi vältimiseks ärge peske õhukonditsioneeri veega.
■ Ärge kasutage õhukonditsioneeri puhastamiseks volatiilseid vedelikke.


Siseseadme välispindade puhastamine
Kui siseseadme välispind on määrdunud, on soovitatav see kuiva või niiske pehme lapiga üle pühkida.
MÄRKUS
• Ärge eemaldage paneeli selle puhastamisel.

Puhastage filter
1. Avage paneel – Tõmmake paneel kindla nurga all välja.
2. Eemaldage filter

3. Puhastage filter


● Kasutage filtri puhastamiseks tolmuimejat, tolmulappi või vett
● Kui filter on väga määrdunud, kasutage puhastamiseks vett (temperatuuril kuni 45 °C) ja pange filter seejärel jahedasse ja varjulisse kohta kuivama.

4. Paigaldage filter – Paigaldage filter ja sulgege seejärel tihedalt paneel.


• Filtrit tuleb puhastada kord iga kolme kuu möödudes. Kui töötamiskohas on palju tolmu, tuleb puhastamist tihendada.
• Vigastuste vältimiseks ärge puudutage labasid pärast filtri eemaldamist.
• Deformeerumise või süttimisohu vältimiseks ärge kasutage filtri kuivatamiseks lahtist leeki ega fööni.


MÄRKUS: kontrollige enne kasutamishooaega
1. Kontrollige, kas õhu sisse- ja väljalaskeavad on takistustevabad.
2. Kontrollige, kas õhulüliti, pistik ja pesa on heas seisukorras.
3. Kontrollige, kas filter on puhas.
4. Kontrollige, kas välisseadme paigalduskronstein on kahjustatud või korrodeerunud.
Kui on, võtke ühendust edasimüüjaga.
5. Kontrollige, kas äravoolutoru on kahjustatud.
MÄRKUS: kontrollige pärast kasutamishooaega
1. Ühendage lahti vooluvarustus.
2. Puhastage filter ja siseseadme paneel.
3. Kontrollige, kas välisseadme paigalduskronstein on kahjustatud või korrodeerunud. Kui on, võtke ühendust edasimüüjaga. Lisaks sisemoodulile tuleb aeg-ajalt jälgida ka õhksoojuspumba välismooduli seisukorda. Tuleb veenduda, et õhu sissetõmbe- ja väjapuhkeavad ei oleks ummistunud puulehtede või muude kõrvaliste esemetega. Tuleb kontrollida, et sulatusveealuse äravooluavad ei oleks tõkestatud. Samuti tasub tähelepanu pöörata ka lume kogusele seadmel. Õhksoojuspump tuleks puhastada suurest lumest, mis on kogunenud selle peale või ümber.
HOIATUS!
■ Järgnevate olukordade tekkimisel lülitage õhukonditsioneer välja, katkestage koheselt vooluühendus ja võtke ühendust edasimüüja või kvalifitseeritud hooldustehnikutega.
● Toitejuhe on ülekuumenenud või kahjustatud.
● Töötamise ajal kostub tavatuid helisid.
● Automaatkaitse katkestab sageli vooluvarustuse.
● Õhukonditsioneerist tuleb kõrbemislõhna.
● Siseseade lekib.
■ Ärge parandage ega taaspaigaldage konditsioneeri iseseisvalt.
■ Kui õhukonditsioneer töötab tavatutes tingimustes, võib see põhjustada rikete, elektrilöögi või süttimisohu.


«
»